Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


19.07.2018

Møte i Fylkesberedskapsrådet

Den 16. juli ble det avholdt et møte med utvalgte medlemmer i Fylkesberedskapsrådet angående skogbrannsituasjonen i Hedmark. 


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


11.06.2018

Folkemøter om NATO-øvelsen "Trident Juncture 2018"

Det første folkemøtet om høstens NATO-øvelse «Trident Juncture 2018» ble gjennomført på Tynset 6 juni. Dette var det første av i alt seks møter som gjennomføres i Hedmark i uke 23 og 24.


31.05.2018

Ny veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt

DSB har publisert en ny veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.


24.05.2018

Stor skogbrannfare i Hedmark

Nå er det svært stor skogbrannfare (rødt nivå). Vegetasjonen kan svært lett antennes og store områder kan rammes - vær forsiktig med åpen ild!


11.05.2018

Fylkesmannen følger flomsituasjonen nøye

Fylkesmannen har hatt møter med kommunene og berørte regionale myndigheter i dag. Alle melder at de har høy beredskap og følger situasjonen nøye.


11.05.2018

Mye vatn i vassdrag i Hedmark

Varmen i det siste og regnet har ført til stor snøsmelting og økende vannstand i elver og vassdrag.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel