Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Saksbehandlere fordelt på kommune

Kommunalavdelingen har 3 medarbeidere på plan- og byggesak. Kommunene er fordelt slik:

  • Ann-Kristin Ødegaard: Hamar, Elverum, Åsnes, Våler, Grue, Tynset, Alvdal
  • Øyvind Risbakken: Os, Tolga, Folldal, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Åmot, Trysil
  • Magne Djup: Ringsaker, Stange, Løten, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal

Juridiske spørsmål til plan- eller byggesak bes fortrinnsvis rettet til den saksbehandler som har kommunen.


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


24.04.2018

PBL-konferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark legges til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


05.02.2018

Estetikk i lov, plan og byggesak

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune inviterer interesserte i kommuner og plankonsulentfirma til fagdag om estetikk i lov, plan og byggesak 5. april 2018.


26.01.2018

Klagesaker i 2017

Fylkesmannen behandlet 97 saker som klageinstans etter plan- og bygningsloven i 2017. Ca. 20% av klagene førte helt eller delvis frem. 


15.01.2018

Kommuneplan i Hamar

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har vært på høring.


04.01.2018

Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal

Regionrådet i Sør-Østerdal innkaller planutvalg/formannskap og fagfolk på plan og landbruk i kommunene til møte om det grønne skiftet. 

 


01.11.2017

Foredrag på PBL-konferansen 2017

Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark for 2017 ble avholdt på Vinger hotell i Kongsvinger 24. og 25. oktober 2017. Foredragene fra konferansen finner du her.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel