Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Saksbehandlere fordelt på kommune

Kommunalavdelingen har 3 medarbeidere på plan- og byggesak. Kommunene er fordelt slik:

  • Ann-Kristin Ødegaard: Hamar, Elverum, Åsnes, Våler, Grue, Tynset, Alvdal
  • Øyvind Risbakken 1): Os, Tolga, Folldal, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Åmot, Trysil
  • Magne Djup: Ringsaker, Stange, Løten, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal

Juridiske spørsmål til plan- eller byggesak bes fortrinnsvis rettet til den saksbehandler som har kommunen.

1) Øyvind Risbakken har gått over i ny stilling. Inntil ny saksbehandler er på plass bes kommunene det gjelder, kontakte Ann-Kristin eller Magne.


09.10.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Brenninga i Åsnes kommune.


04.10.2018

Tverrsektorielle samarbeidsstrukturer i kommunen

Folkehelseseminar 8. november på Fylkeshuset i Hamar


03.10.2018

Opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot

Fylkesmannen foreslår at et område med flere små og store øyer i Glomma vernes som Kildeøyene naturreservat.


12.09.2018

PBL-konferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark er lagt til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


24.04.2018

PBL-konferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark legges til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


05.02.2018

Estetikk i lov, plan og byggesak

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune inviterer interesserte i kommuner og plankonsulentfirma til fagdag om estetikk i lov, plan og byggesak 5. april 2018.


26.01.2018

Klagesaker i 2017

Fylkesmannen behandlet 97 saker som klageinstans etter plan- og bygningsloven i 2017. Ca. 20% av klagene førte helt eller delvis frem. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel