Nasjonalparker og landskapsvernområder

Rondane turistveg
Rondane turistveg

Nasjonalparkene og de store verneområdene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen. Fra 2010 ble det åpnet for å legge forvaltningen til interkommunale, politisk sammensatte nasjonalparkstyrer eller verneområdestyrer.

Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark:

 • Forollhogna nasjonalpark
 • Dovre nasjonalpark
 • Rondane nasjonalpark
 • Femundsmarka nasjonalpark
 • Gutulia nasjonalpark
 • Fulufjellet nasjonalpark

Kart over nasjonalparker i Hedmark. Hedmark fylke er markert med gult.

Kart over nasjonalparker i Hedmark. Hedmark fylke er markert med gult.

 

I tilknytning til nasjonalparkene ligger det flere store landskapsvernområder og ett stort naturreservat:

 • Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde
 • Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde
 • Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde
 • Grimsdalen landskapsvernområde
 • Dørålen landskapsvernområde
 • Femundslia landskapsvernområde
 • Hemmeldalen naturreservat

Det er opprettet fire verneområdestyrer som forvalter nasjonalparkene og store verneområder som helt eller delvis ligger i Hedmark. Forollhogna nasjonalparkstyre forvalter totalt 10 verneområder, der fjellområdet i hovedsak har status som nasjonalpark, mens seterdalene inn mot fjellet er landskapsvernområder. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forvalter totalt 13 verneområder, hvorav 2 nasjonalparker, 4 landskapsvernområder og 7 naturreservater. Fulufjellet nasjonalparkstyre forvalter nasjonalparken og Fregn naturreservat. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka forvalter 2 nasjonalparker og 2 landskapsvernområder. Verneområdestyret for Sølen har ansvar for forvaltningen av landskapsvernområdet og 2 naturreservater. 

I høyre menykolonne finner du lenker til nasjonalparkstyrenes egne nettsider. I Naturbase finner du også et klikkbart kart der du kan komme videre til mer informasjon om de enkelte verneområdene.