Dialogmøte om rovdyrsituasjonen i Nord-Østerdal

Kommunene i Nord-Østerdal og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i går kveld beitenæringa, fellingslaget, faglaga i landbruket og Mattilsynet til dialogmøte på Tynset.

Dette med bakgrunn i de siste ukers ulveangrep på sau som er sluppet på utmarksbeite. Det ble gitt en statusoverssikt fra beitenæringa og fellingslaget. Videre ble det drøftet tiltak på både kort og lang sikt. Fylkesmannen stiller midler til disposisjonen slik at fellingslaget kan fortsette sitt arbeid.

Kontaktpersoner