Tilskudd til tiltak for pollinerende insekter

Miljødirektoratet har etablert en egen tilskuddsordning for å gjøre tiltak som legger til rette for ville, pollinerende insekter. Søknadsfristen er 1. mars.

På Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter kan du nå søke om tilskudd til ulike tiltak som legger til rette for ville pollinerende insekter. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt pollinerende insekter og deres levekår, og miljøforvaltningen er i gang med utarbeidelse av en strategi for videre arbeid med pollinerende insekter.