Hopp til innhold

Fakta

Fremmed art: En art som er innført til stedet, tilsiktet eller utilsiktet, men som opprinnelig hører hjemme et annet sted. De aller fleste gjør ingen skade, men noen påvirker det biologiske mangfoldet negativt.

Hagerømling: Hageplante som har forvillet seg ut i naturen og etablert seg der. Mange sprer seg ekstremt raskt og fortrenger stedegen natur.

Svartelistet art: Fremmed art som har negativ effekt på naturen.

Forbudsliste: Liste over arter det er forbudt å selge og plante.