Støy og luftforurensning

Lite plagsom støy og god tilgang på ren luft preger Hedmark. Støy er et mindre problem i Hedmark enn i andre fylker på Østalandet. Den viktigste støykilden er veitrafikk og den øker også mest. Jernbanestøy, industristøy, skytestøy og andre støykilder er også til plage for noen.

Bortsett fra lokale problemer i noen byer, utslipp fra enkelte bedrifter og fra landbruket, er luftforurensning er et lite problem i Hedmark.


Kontaktpersoner