Fiskeforskrifter

For alle kommunene i fylket regulerer lokale forskrifter utøvelsen av fisket. 

Kart over fylket med virkeområdet for de to nye fiskeforskriftene for nedbørsfeltene til Storsjøen og Femund-/Trysilvassdraget.

Kart over fylket med virkeområdet for de to nye fiskeforskriftene for nedbørsfeltene til Storsjøen og Femund-/Trysilvassdraget.

De fleste av de gjeldende fiskeforskriftene favner geografisk til en kommune. Sammen med fylkeskommunen har Fylkesmannen påbegynt revisjonen av disse. I tråd med vannforvaltningen, skal de nye fiskeforskriftene se mer helhetlig på vassdragene. To nedbørsfelt har nå fått nye fiskeforskrifter: Storsjøen (blått felt i kartet til høyre) og Femund-Trysilvassdraget (grønt felt i kartet til høyre).