Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


09.10.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Brenninga i Åsnes kommune.


03.10.2018

Opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot

Fylkesmannen foreslår at et område med flere små og store øyer i Glomma vernes som Kildeøyene naturreservat.


27.09.2018

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2018-2019 utenfor ulvesona

Mandag 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndenes vedtak i saken. Det er fastsatt en kvote på 12 dyr. 


14.09.2018

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018

For å få en bedre oversikt over bestandsstørrelsen av bjørn i Norge, er det fra 2006 samlet inn ekskrementer fra bjørn gjennom "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


12.09.2018

PBL-konferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark er lagt til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.


28.08.2018

Endelig bekreftelse av elvemusling i Trysilelva

Det er gjort et nytt funn av elvemusling ved Plassen bru i Trysilelva. Er dette en einstøing i elva, eller finnes det flere der?


22.08.2018

Gutulia nasjonalpark fyller 50 med statsråden til stede

Hele ni lørdager på rad er femtiåringen Gutulia nasjonalpark feiret. Nå til helga kommer klima- og miljøministeren og fylkesmannen for å markere jubileet.


08.08.2018

Søknad fra K. A. Rasmussen AS i Hamar kommune om endring av utslippstillatelse

K. A. Rasmussen har søkt Fylkesmannen i Hedmark om å endre sin utslippstillatelse av 04.01.1999.


01.08.2018

Søknad om økte rammer for mottak av potensielt syredannende svartskifermasser til Heggvin Alun AS deponi

Heggvin Alun AS har søkt om utvidede rammer av gjeldende tillatelse for mottaksmengder av potensielt syredannennde svartskifermasser på deponiet.


04.07.2018

Bli med på feiringen av Gutulia nasjonalpark 50 år

Gutulia nasjonalpark er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. I år skal den markere 50-års jubileum med besøk av blant annet klima- og miljøministeren.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel