Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


08.08.2018

Søknad fra K. A. Rasmussen AS i Hamar kommune om endring av utslippstillatelse

K. A. Rasmussen har søkt Fylkesmannen i Hedmark om å endre sin utslippstillatelse av 04.01.1999.


01.08.2018

Søknad om økte rammer for mottak av potensielt syredannende svartskifermasser til Heggvin Alun AS deponi

Heggvin Alun AS har søkt om utvidede rammer av gjeldende tillatelse for mottaksmengder av potensielt syredannennde svartskifermasser på deponiet.


04.07.2018

Bli med på feiringen av Gutulia nasjonalpark 50 år

Gutulia nasjonalpark er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. I år skal den markere 50-års jubileum med besøk av blant annet klima- og miljøministeren.


29.06.2018

6,5 millioner til Klimasats i Hedmark

Sju kommuner i Hedmark, tre regionale klimanettverk og Hedmark trafikk har fått støtte i årets "Klimasats".


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


22.06.2018

To nye utvalgte kulturlandskap i Hedmark

Helgøya i Ringsaker og Finnebosetting på Finnskogen har nå fått status som "Utvalgt kulturlandskap i jordbruket".


15.06.2018

Oppstartsvarsel for Turtroa og Kildeøyene naturreservater

To områder i Åmot kommune foreslås vernet som naturreservat.


05.06.2018

Tillatelse til midlertidige arbeider i Mjøsa med mudring/graving og sprengning

Ringsaker kommune har søkt om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider i Mjøsa i forbindelse med utlegging av vannledning for nye Moelv vannverk.


01.06.2018

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2017

Overvåkingen i 2017 viser fortsatt god økologisk tilstand i Mjøsa


Flere nyheter Få nyhetsvarsel