Tørke og avlingssvikt

Eng etter andreslått. Foto: Karoline Finstad Vold
Eng etter andreslått. Foto: Karoline Finstad Vold (Foto: Karoline Finstad Vold)

Her finner du informasjon fra en samlet landbruksnæring i Innlandet om berging av fôrressurser i forbindelse med den langvarige tørken.

Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving og Strand Unikorn hadde 5. juli møte på Blæstad om tørkesituasjonen i Innlandet.

Her er informasjonen som går ut til produsentene om berging av fôrressurser:

 • Ammoniakkbehandlet halm blir en svært viktig fôrressurs til vinteren.
 • Felleskjøpet Agri vil innta en formidlingsfunksjon for halm, hvor alle kan melde inn halm for salg og halm som ønskes kjøpt. Ring FK Agri kundetelefon 72 50 50 50. Det arbeides på spreng for å opprette en halmformidling, og kontaktinfo om dette vil bli bredt distribuert når det er klart.
 • Til alle kornprodusenter: 
  • Ikke bruk halmsnitter ved tresking.
  • Meld inn dersom du har halm for salg.
  • Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning for råd om beste håndtering av kornåkeren i ditt tilfelle.
 • Til alle husdyrprodusenter: 
  • Ikke iverksett nedslakting før du har vært i kontakt med din fôringsrådgiver.
  • Det finnes gode alternativer til tradisjonelle fôringsregimer, med mer bruk av kraftfôr og alternative grovfôrkilder. Få hjelp av din fôringsrådgiver til å sette opp nye fôrplaner.
  • Dersom du ikke kan skaffe halm på egenhånd kan du melde fra om behov for halm hos FK Agri, som vil formidle kontakt.
  • Norsk Landbruksrådgivning kan bistå med lokal formidling av grovfôr.
 • Ved avlingssvikt: Ta kontakt med ditt lokale Landbrukskontor snarest for dokumentasjon og søknad om avlingsskadeerstatning, slik at utbetaling kommer så raskt som mulig. Se også nettside om avlingsskadeerstatning hos Fylkesmannen i Hedmark og nyhetssak hos Bondelaget
 • Alle finansinstitusjoner er innforstått med at situasjonen er prekær. Ikke nøl med å kontakte din bankforbindelse med tanke på å få til en ordning som hjelper deg gjennom krisen.  
 • Ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon! Snakk med hverandre, og vit at flere sliter med det samme som deg selv. Landbruksrådgivningens HMS-tjeneste har opprettet vaktliste for kontakt i sommer, og kan gi personlig støtte og råd.
 • Vis solidaritet! Nå er det viktigere enn noen gang at alle har forståelse for at vi er i samme båt og handler deretter! I samlet flokk vil krisen lettere overvinnes. 

Fredag 6. juli kom Landbruksdirektoratet med presiseringer av regelverket. Se i linkene for mer informasjon.