Tørkesommeren 2018 – produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt

Tørke
Tørke (Foto: Vegard Urset)

Hvordan forholde seg til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018?

Fylkesmannen har utarbeidet et informasjonsskriv om hva det er viktig å være oppmerksom på ved søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018. Dette skrivet finner du til høyre på denne siden.

Her finner du også lenker til dokumenter der Landbruksdirektoratet presiserer regelverket på dette området.