Hopp til innhold

Lenker

Hedmarksskogbruket

Hedmark har 12000 km med skogsbilveger. Det tilsvarer rundt en meter veg per dekar produktiv skog.

Behovet for ombygging av skogsbilveger er stort. Behovet for nybygging av veger er marginalt.