Hopp til innhold

Spørsmål og svar om tilskudd til gjødsling

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 60 % kan dekkes med skogfond.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet ikke hogges før det er gått om lag 10 år etter gjødsling.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette. 

Spørsmål og svar om tilskudd til tett planting

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 20 % kan dekkes med skogfond. 

Kan ordinær ungskogpleie og tynning gjennomføres?
Ja, ordinær skogskjøtsel vil bidra til å oppfylle tiltakets formål og bør gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer i det enkelte område.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet overholdes i henhold til PEFC Skogstandard, dvs. Bestandet kan hogges ved hogstmodenhetsalder.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.