Hopp til innhold

Hedmarksskogbruket

Hedmark utfører ca. 25 % av all skogkultur i Norge, hvorav:
- Planting 28 %
- Ungskogpleie 22 %
- Markberedning 60 %