Skogfond

Skogfond avsettes ved salg av tømmer
Skogfond avsettes ved salg av tømmer

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen. 

14.11.2018

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.


07.02.2018

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Fristen for å søke er 1. mars 2018.


06.10.2017

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2017.


27.01.2017

Årsoppgave skogfond

8000 av 10000 skogeiere får i år sin årsoppgave for skogfondskontoen sendt elektronisk via Altinn.


17.11.2016

Årsavslutning for skogfondregnskapet 2016

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet.


19.09.2016

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2016.


13.11.2015

Årsavslutning for skogfondregnskapet 2015

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet.


25.09.2015

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2015.


13.08.2015

Bruk av skogfond til midlertidige bruer

Det er nå åpnet for at ekstra arbeidstimer med å bygge midlertidige bruer kan dekkes med skogfond.


27.03.2015

Animasjon om økonomisk virkning av skogfond

Hvordan virker egentlig skogfond? Hva sitter skogeieren igjen med i lommeboka etter tømmerdrift, investeringer og skatten er betalt.


Flere nyheter