Hopp til innhold

Fakta om karbonlagring i trær

I tillegg til å lagre karbondioksid (CO2) i trærnes levetid, binder klimavennlige byggematerialer CO2 i lang tid. Skog gir også fornybar energi som fortrenger fossil energi.

- Et hus i massivtre lagrer ca. 50 tonn CO2 i hele husets levetid.

- En vanlig enebolig i tre lagrer ca. 11–16 tonn CO2 i husets levetid.

- Totalt brukes det ca. 3 millioner m3 trelast i Norge, noe som tilsvarer ca. 2,5 millioner tonn CO2 i bygninger, møbler og lignende hvert år.

- En dieselbil slipper ut ca. 3,4 tonn CO2 i løpet av 1 år. I skogbruket kan vi gjennom å plante ett dekar ny granskog fange ca. 1 tonn CO2 hvert år i ca. 80 år. 

- Gjødsling av 50.000 dekar skog i Hedmark øker CO2-bindingen med 13.500 tonn per år, som tilsvarer CO2-utslipp fra 4000 biler.