Hedmarksskogbruket i tall 2017

Fylkesmannens rapport 1/18, Hedmarksskogbruket i tall 2017, omfatter den årlige statistikken over skogbrukstiltak og gir analyser over utviklingen i Hedmarksskogbruket.

Det ble hogd i alt 2,98 millioner kubikkmeter tømmer i fjor, til en førstehåndsverdi av over en milliard kroner. En liten oppgang fra 2016 på i rundt av 80.000 kubikkmeter. Det er til sammen investert godt over 100 millioner kroner til skogkultur­tiltak i 2017. Dette er en økning på 9 % fra 2016, og hele 65 % siste 5 år. Eksempelvis har klimatilskudd til tettere planting, som ble innført i 2016, bidratt til å øke plantetettheten fra 179 planter per dekar i 2015 til 201 planter per dekar i 2017, en økning på 30 %. Dette vil på sikt binde mer CO2 i skogen. Nyplantingen økte fra 9,6 i 2016 til 10,3 millioner planter i fjor (+7 %), og plante­arealet fra 49.400 til 51.200 dekar (+4 %).

Dette, og mye mer tall og fakta, kan du finne i denne svært omfattende offentlige skogstatistkken.