Klimatiltak i landbruket

Fylkesmannen i Hedmark ønsker å øke oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket.

Klimatiltak i skogbruket og jordbruket reduserer klimagassutslippene, binder karbon og forbereder landbruket på et endret klima.

Klimaendringene gir allerede våtere og uforutsigbart vær, og vi vil med sannsynlighet få en lengre vekstsesong. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, må vi tilpasse oss det endrede klimaet.

De fleste klimatiltak, som god bruk av gjødsel, drenering, biovarme og økt produksjon, er også god agronomi. I menyen til høyre finner du tilskuddsordninger som kan gi midler til klimaaktiviteter i landbruket.

Landbruket viktig både i Hedmark, nasjonalt og internasjonalt

Jordbruket bidrar til ca 8 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser. I Hedmark, der jordbruket er en viktig næring, er andelen mer enn 20 prosent. Hedmark har også 20% av landets skogarealer, som er viktige karbonlagre.

Norge har blitt enige om å samarbeide med EU om et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Landbruket må bidra til dette. En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet har beregnet at jordbruket kan kutte klimagassutslipp med 20 prosent innen 2030.

Klimakonferanse

Fylkesmannen arrangerte i november 2016 en stor konferanse om landbruk og klima. Alle innleggene fra konferansen kan du se her

Les mer om klimasatsingen.

Mer om tiltak:

 

06.03.2017

Vurderer du solceller på låvetaket?

Bruk av solenergi er et godt klimatiltak. Velkommen til gratis seminar 16. mars på Evenstad eller i Elverum.


23.06.2016

Har du planer om å drenere?

Kom på markdag 27. juni. God drenering øker avlingene og er viktig for klima og miljø.


04.05.2016

Miljødirektoratet har lansert klimatilpasning.no

Den nye nettsiden gir informasjon og veiledning til kommunene
om klimatilpasning innen flere områder
.


29.04.2016

Mye å tjene på god bruk av husdyrgjødsla

God utnyttelse av husdyrgjødsla er økonomisk, gir de beste forholdene for plantene og sparer miljøet.


19.04.2016

100 millioner til «klimasats» i kommunene

Nå lanseres Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner.


15.04.2016

Kan produksjon av rødt kjøtt kombineres med krav om reduserte klimagassutslipp?

Mer effektiv produksjon i landbruket bidrar til å nå målsettinger om økt matproduksjon på norske ressurser og reduserte klimagassutslipp.


07.06.2016

Klimasatsing i Hedmark

Det skjer allerede mye innen klima og landbruk i fylket. Fylkesmannen vil styrke og synliggjøre denne innsatsen, og bidra til at landbruket blir enda mer klimavennlig.