Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Er det mange klokketårn igjen?

Har du et klokketårn? Denne står på Li i Stange. Foto: Tore Lahn
Har du et klokketårn? Denne står på Li i Stange. Foto: Tore Lahn

Matklokke, stabbursklokke eller gardsklokke - vi bruker mange ulike navn på det lille klokketårnet som tidligere hadde en så viktig funksjon.

Et viktig registreringsarbeid er satt i gang på Hedmarken. Klokketårnene på gårder rundt omkring er kulturminner som bærer med seg viktig kulturhistorie. Har du minner knyttet til et klokketårn? Fylkesmannen og Hedmark Fylkeskommune har dratt i gang et prosjekt, og har som mål at klokketårn i hele Hedmark skal registreres. Landbrukskontor og lokale næringsorganisasjoner og historielag er viktige medspillere.

Hvordan står det til med klokkene i Stange og Løten?

Alle eiere av klokketårn i Stange og Løten vil i løpet av våren få tilsendt informasjon om registreringen og et spørreskjema om klokketårnet. Lokale historielag i Ringsaker gjorde i 2015 en fantastisk jobb med å samle inn informasjon og ta bilder av alle klokkatårn i kommunen. Nå starter altså jobben i Løten og Stange. Bondelag, Bonde-og småbrukerlag, historielag og lokale nettverk som jobber med kulturlandskap og kulturminner er invitert til å delta i registreringen. I Løten vil representanter fra historielaget reise rundt og registrere vel 40 klokketårn. I Stange vil blant annet historiegruppa i nettverket Stange Vestbygd bidra. Her er det rundt 70 klokketårn. Kan hende er det enda flere vi ikke vet om! Ta kontakt med elisabeth.seip@hedmark.org i Hedmark Fylkeskommune om du har spørsmål om registreringen.

Ikke alle matklokker er stabbursklokke. Dette klokketårnet står på drengestua på Lille Ree i Stange. Foto: Tore Lahn

Velkommen til matklokkeseminar

Torsdag 19. okt kl 17 ønskes alle som er interessert velkomne til å lære mer om tradisjonen med matklokker. Resultatene fra registreringen av klokketårn på Hedmarken så langt presenteres. Både lokale og nasjonale innledere tar opp tema som:

  • Hva vet vi om matklokkene - hvordan ble de brukt?
  • Hvilken status hadde matklokka?
  • Er alle tårn like og klinger alle klokker likt?
  • Hvordan restaurere et klokketårn?

Nærmere informasjon om seminaret kommer. Følg med på Fylkesmannens facebookside.