Volumproduksjon

Potethøsting i Stange
Potethøsting i Stange

Hedmark har definert følgende målsetting og strategier for matproduksjonen:

MATPRODUKSJONEN I HEDMARK SKAL ØKE MED MINST 20  % INNEN 2030

Bruttoproduktet i primærjordbruket i Hedmark er på 1,3 mrd. Melkeproduksjonen er den produksjonen som har størst betydning og utgjør 33 % av den totale verdikjeden i jordbruket. Kornproduksjon står for i overkant av 16 %. Melkeproduksjonen, ensidig kornproduksjon, samt kombinasjonen korn/potet og korn/gris utgjør i sum 70 % av verdiskapingen. Satsing på volumproduksjonene vil være avgjørende for vekst og utvikling i fylket.

I Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) er følgende strategier satt for å nå målsettingen:

  • Utnytte de ulike regioners produksjonsfortrinn
  • Prioritere investeringer som fremmer matproduksjon
  • Prioritere bruken av utrednings- og tilretteleggingsmidler mot prosjekter som bygger opp under økt produksjon
  • Bygge opp under optimisme og framtidstro på jordbruket i Hedmark
  • Styrke kompetanse og kapasitet i kommunal landbruksforvaltning

Her kan du lese om Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) for Hedmark
Nytt Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) for Hedmark og Oppland for perioden 2019-2022 vil bli klart innen utgangen av 2018. Mer om denne prosessen kan leses på egne sider vi har om dette arbeidet.

Kontaktpersoner