Lokalmat

Markedet for lokalmat er voksende og markedstall viser at det omsettes lokalmat for nærmere 5 milliarder totalt i Norge. Målet fra Landbruk- og matdepartementet er 10 milliarder innen 2025. Lokalmat er et satsingsområde for Fylkesmannen og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Hedmark.

 

Vi jobber for:

- flere lokalmatprodusenter

- økt matproduksjon gjennom kompetanse, markedstilgang og nettverk

- legge til rette for å koble lokalmat og reiselivsprodusenter

- økt synlighet av lokalmat

Innlandet har satset stort på lokalmat de siste årene, og har mange spennende prosjekter på gang!

Innlandet har satset stort på lokalmat de siste årene, og har mange spennende prosjekter på gang!