Lokalmat

Markedet for lokalmat er voksende og markedstall viser at det omsettes lokalmat for nærmere 5 milliarder totalt i Norge. Målet fra Landbruk- og matdepartementet er 10 milliarder innen 2025. Lokalmat er et satsingsområde for Fylkesmannen og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Hedmark.

 

Vi jobber for:

- flere lokalmatprodusenter

- økt matproduksjon gjennom kompetanse, markedstilgang og nettverk

- legge til rette for å koble lokalmat og reiselivsprodusenter

- økt synlighet av lokalmat