Våronnmøte

Nyspirt åker - vårens vakreste eventyr! Foto: Karoline Finstad Vold
Nyspirt åker - vårens vakreste eventyr! Foto: Karoline Finstad Vold

Det nærmer seg våronn, ihvertfall på kalenderen. Planlegginga av vekstsesongen er igang og NLR Innlandet inviterer i samarbeid med Kornsatsinga i Hedmark til åpent våronnmøte.

Alle er velkomne til Blæstad fredag 6. april kl 10:00-14:00. Hovedtemaene for møtet blir presisjonsdyrking og forberedelser til våronna. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet står for programmet.

Program:

Utstyr for presisjonsdyrking av korn og potet

Ulike maskinfirmaer presenterer ulike løsninger. Felleskjøpet, Eik, Lena Maskin, A-K maskin, Yara – Cropsat og Yara N-sensor.

Vurderinger av tilbudene i markedet og nye tilbud som stadig popper opp (droner, multispektrale bilder, sensormålinger) v/ maskinteknisk koordinator NLR, Jogeir Agjeld

Lunsj

Variabel gjødsling til bygg – sensorer er utilstrekkelig og Kalking med tette jordprøver – hvilke fordeler ser vi nå? v/ kornrådgiver NLR Innlandet Åsmund Langeland

Presisjonsgjødsling til ulike potetsorter – erfaringer fra Nitrat-prosjektet v/fagkoordinator potet NLR, Borghild Glorvigen

Väderstads mulighet til variabel såmengde- og gjødseltildeling v/ Area Manager Väderstad, Per Andersson

Ny husdyrgjødselforskrift – hva kan den få å bety for husdyrprodusenter og planteprodusenter v/ kornrådgiver NLR Innlandet, Harald Solberg

Dagsaktuelt foran sesongen.

Resultater fra såmaskintesten 2017 og videreføring av arbeidet. Såmengder for ulike kornarter med lavere spireprosent v/ Harald Solberg

Kontaktpersoner