Jord- og plantekultur

Dette er våre temaområder (klikk på bildet):

Planteproduksjon i Hedmark

Hedmark har (per 31.07.2016) cirka 1,05 millioner dekar jordbruksareal. Dette er 10,7 %  av landets jordbruksareal og det fordeler seg slik:

  Areal Prosent av landet
Grovfor 459 173   7,0 %
Korn 527437 17,8 %
Potet   47 197 39,4 %
Grønnsaker    6 289   8,6 %
Frukt og bær     2 686   5,9 %

I løpet av de siste 10 årene har totalarealet vært noenlunde stabilt, men det har vært noen omfordeling mellom produksjonene. Grovfor og grønnsaker har hatt en liten økning. Korn- og potetarealet har hatt en nedgang i perioden, men stabilisert seg de siste årene.

Hedmark er landets største landbruksfylke, med korn gras og poteter som de viktigste planteproduksjonene

Potet

Hedmark er landets største potetfylke med nesten 40 % av landets potetareal. Over 70 % av de sertifiserte settepotetene dyrkes i Hedmark.

To tredjedeler av fylkets potetproduksjon skjer på steinfri jord i Solør-Odal og da spesielt i Grue og Åsnes med cirka 10 000 dekar hver.

Korn

Hedmark er landets tredje største kornfylke med nesten 18 % av landets kornareal. De tre hovedsortene er bygg, havre og vårhvete med henholdsvis 55, 26 og 15 prosent av arealet i vekstgruppe korn.
Kornproduksjonen foregår stort sett i Solør/Odal (53 % av kornarealet) og på Hedmarken (40 %). Det dyrkes normalt lite høstkorn da innhøstingen ofte blir for sent til å så høstkorn. Fylket står for 30 % av såkornproduksjonen i Norge.

Gras

Halvparten av grovfôrarealet i Hedmark finnes i Nord-Østerdalen. Her er det dårligere klimatiske forhold for konrproduksjon enn lenger sør i fylket. I denne regionen er 94 % av arealet grovfôrvekster.

Grønnsaker og bær

Grønnsaksproduksjonen i Hedmark er stort sett gulrot og løk, mens jordbær, bringebær og solbær er de viktigste bærproduksjonene i fylket.


24.11.2017

Plantevernkurs i 2018

Alle som bruker plantevetnmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis. Norsk Landbruksrådgivning tilbyr kurs flere steder i Hedmark og Oppland vinteren 2018.


13.10.2016

Potet i alle former

Om du inntar potet i fast, flytende eller pulverform, så er sannsynligheten stor for at den har sine røtter tilbake til Hedmark.


03.06.2016

Nye krav for deg som skal sprøyte

Det er nå strengere krav enn tidligere til at du som vurderer å sprøyte med kjemiske plantevernmidler har vurdert integrert plantevern og tar hensyn ved sprøyting i nærheten av vassdrag.


26.02.2016

Mer frukt, bær og grønt fra Hedmark

Produserer du, eller er du interessert i å starte med produksjon av frukt, bær eller grønnsaker? Da er du velkommen til møte på Blæstad 3. mars.


02.12.2015

Bondens lader er fulle ta kønn

Årets våronn strakte seg helt fra de første sådde i april og godt ut i juni. De som fikk sådd tidlig fikk rekordavlinger, og gjennomsnittlig ble kornavlingene 10-15 prosent over normalen.


05.10.2015

Tvangsmodning av korn

Mattilsynet tillater å bruke enkelte Glyfosat-preparater til tvangsmodning av bygg og havre i høst.


22.06.2015

Forlenget gyldighet for autorisasjonsbevis, plantevernmidler

Gyldigheten for autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler som går ut i 2015 er forlenget til 1. januar 2016.


09.06.2015

10 % av kornarealet i Hedmark ikke sådd

To måneder etter at kornet ble sådd i de tidligste områdene gjenstår det å så vel 50.000 dekar.


28.04.2015

Avlingsskade

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.


20.03.2015

Har du behov for plantevernmidler men utgått autorisasjonsbevis?

Mattilsynet har nå åpnet for at du kan søke dispensasjon for å kjøpe og bruke plantevernmidler fram til 1. juli. 2015.


Flere nyheter