Landbruksbasert reiseliv

Hedmark har lange tradisjoner innenfor det landbruksbaserte reiselivet. Det landbruksbaserte reiselivet tilbyr helt unike reiselivsopplevelser innenfor kultur, historie, mat og måltidsopplevelser som markedet etterspør i økende grad. I Hedmark har vi et stort potensial for å utvikle dette ytterligere. Vi har i dag flere «grønne» reiselivsnettverk og bedrifter som utgjør et stort og spennende mangfold for reiselivsnæringen.   

Fylkesmannen i Hedmark skal gjennom rådgivning, samarbeid og finansiering; 

  • Tilrettelegge for utviklingsprosjekter innenfor det landbruksbaserte reiselivet
  • Tilrettelegge for nettverk og klynger innenfor næringen
  • Flere innovative og nyskapende bedrifter
24.11.2015

Grenseoverskridende samarbeid i Fulufjellets nasjonalparker

Nå starter et forprosjekt for en felles besøksstrategi for Fulufjellets nasjonalparker på norsk og svensk side av grensa.


20.06.2014

Utvikling av temabaserte opplevelser innenfor grønt reiseliv

Etterspørselen i reiselivsmarkedet går i retning av mer aktiv ferie.