Bygdeutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fylkesmannen bidrar til næringsutvikling i landbruket. Vi samarbeider med offentlige etater og organisasjoner som Innovasjon Norge, fylkeskommunen, kommunene og faglagene i landbruket. Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-løftet, reiselivsplaner, matstrategier, skogbruksplaner, bioenergiprogram mv er viktig for samordning av tiltak. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi.


04.11.2018

Fire flotte bedrifter fra Nord-Østerdalen på Grüne Woche 2019

Bedriftene som skal representere Fjell Norge på Internasjonale Grüne Woche (IGW) i Berlin 18.-27.1.2019 er nå klare.


01.03.2018

Regionalt bygdeutviklingsprogram 2019-2022

Med 20 % av landets produktive jordbruksareal, 30 % av landets produktive skogareal og 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge blir det nye fylket Innlandet Norges desidert største landbruksregion. Nå skal Regionalt bygdeutviklingsprogram for det nye fylket peke ut kursen for hvordan landbruket skal utvikles videre i Innlandet.


17.11.2017

Region fjell klare for Grüne Woche

Fra Hedmark deltar bedriftene Eggen Gardsysteri, Opera Di Setra, Heidrun og MS Fæmund II på Europas største mat- og reiselivsmesse i Berlin. Alle har blitt valgt ut til å representere Region Fjell og Norge under messen.


08.02.2017

Gode prosjekter som fremmer Hedmarkslandbruket

Hedmark Landbruksselskap gir støtte til prosjekter innenfor informasjonstiltak/omdømmebygging om landbruket rettet mot allmenheten. 


23.01.2017

Hedmark på Grüne Woche

Verdens største matmesse går av stabelen i disse dager og Hedmark er godt representert. 


23.11.2016

Klare for verdens største matmesse

For tredje gang deltar bedrifter fra Hedmark innenfor mat- og reiseliv på Grüne Woche (IGW) som en del av Osloregionen. 


01.04.2016

Muligheter til økonomisk støtte til prosjekter innen landbruket

For inneværende år har Fylkesmannen over 4 mill. kroner til utrednings- og tilretteleggingsprosjekter (UT-midler).


02.12.2015

Stor investeringslyst i Hedmark

Investeringslysten i det tradisjonelle jordbruket i Hedmark er stor, og etterspørselen etter BU-midler til investeringer er langt større enn tilgangen.


02.12.2015

Disse skal til Grüne Woche 2016

For andre gang deltar mat- og reiselivsbedrifter fra Hedmark på Grüne Woche (IGW) som en del av en region – Osloregionen. 


08.04.2015

Hvordan stimulere til utvikling og nyskaping i landbruket?

Nærings- og landbruksmedarbeidere i kommunene og i det offentlige næringsapparatet i Hedmark inviteres til nettverkssamling i Glåmdalsregionen 7. -8. mai.


Flere nyheter