Rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse

Dato:
21. juni 09:30 - 15:00
Sted:
Scandic hotell, Hamar
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehageeiere, barnehagemyndighet, PP-tjenesten, ledere/styrere og pedagoger
Påmeldingsfrist:
18.05.2018 23:59:00
Dato:
21. juni 09:30 - 15:00
Sted:
Scandic hotell, Hamar
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehageeiere, barnehagemyndighet, PP-tjenesten, ledere/styrere og pedagoger
Påmeldingsfrist:
18.05.2018 23:59:00