Ordførermøte 31 mai og 1 juni

Fylkesmannen hadde møte med ordførere og rådmenn på Høsbjør 31 mai og 1 juni. Innleggene kan du lese under dokumenter.

Årets tema var knyttet til Natoøvelsen Trident Juncture, kultur for læring i skoler og barnehager og jordvern og fortetting. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim holder innlegg om kommuneøkonomi og framtidige reformer.