Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


13.07.2018

Åsnes kommune ut av ROBEK

Åsnes kommune meldes ut av ROBEK (Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll)


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


06.06.2018

Ordførermøte 31 mai og 1 juni

Fylkesmannen hadde møte med ordførere og rådmenn på Høsbjør 31 mai og 1 juni. Innleggene kan du lese under dokumenter.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


17.01.2018

Skjønnsmidler til prosjekter 2018

Reduserte rammer fører til at kommunene ikke kan søke på skjønnsmidler til nye prosjekter i 2018.


18.12.2017

Kommunebudsjettene for 2018

Kommunene skal sende budsjettet for 2018 til Fylkesmannen innen 15. januar 2018.


10.11.2017

Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017

Midlene er nå fordelt i sin helhet.


02.11.2017

Ordfører- og rådmannsmøte 10. november

Kommunenes forventninger til det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland fra 1.januar 2019.


12.10.2017

Fordeling av skjønnsmidler til kommunene i Hedmark 2018

Fylkesmannen har fordelt skjønnstilskuddet til kommunene. Rammen for 2018 utgjør 63 millioner kroner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel