Søknad om tillatelse til etablering av inert deponi ved Brynsåsen steinbrudd


Høringsfrist 18. mars 2018 23:59

Hamar Pukk og Grus AS avd. Brynsåsen Steinindustri søker om tillatelse til etablering av et inert deponi i Brynsåsen steinbrudd.

I forbindelse med de store regionale samferdselsprosjektene på Hedmarken genereres store mengder sprengt fjell og mineralske løsmasser med et naturlig innhold av metaller. Derfor har det oppstått behov for et inert deponi. (Inert betyr treg og brukes om stoffer som ikke reagerer lett med andre stoffer). Hamar Pukk og Grus AS søker derfor Fylkesmannen i Hedmark om tillatelse til etablering av et inert deponi. Deponiet skal kun motta naturlige masser med deponeringsbehov på grunn av forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner av metaller, og ikke avfall. Vi viser til følgebrev og søknad av 10.1.2018, som ligger som vedlegg på denne siden.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Stange kommune fram til 18.3.2018. Uttalelser til søknaden oversendes Fylkesmannen via skjemaet nedenfor, e-post eller vanlig post: Postboks 4034, 2306 Hamar, innen 18.3.2018.

Du kan se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet):