Søknad om økt produksjon og revidert utslippstillatelse ved Løpet settefiskanlegg


Høringsfrist 09. april 2018 23:00

Hedmark Kunnskapspark søker om økte rammer i utslippstillatelse for Løpet settefiskanlegg.

Hedmark Kunnskapspark AS søker om økte rammer i utslippstillatelse for Løpet settefiskanlegg i Løten (tillatelse datert 2015). Anlegget endres fra primært å drive avl av røye til å kunne levere settefisk til lokale, landbaserte oppdrettere. Stamfiskbeholdning søkes økt fra 1000 individ per generasjon til 6000, totalt 15 tonn årlig biomasse. Fôrforbruk søkes økt fra 2 til 15 tonn per år. Utslipp av avløpsvann søkes økt fra 1 til 3,5 m3/min (normalforbruk), maksimalforbruket søkes økt fra 2 til 5 m3/min.

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes skriftlig til Fylkesmannen i Hedmark innen 9. april 2018 via skjemaet nedenfor, e-post eller vanlig post til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.