Forvaltningsplan for Hedmarksvidda våtmarkssystem


Høringsfrist 01. mars 2018 23:00

Nå kan du kommentere forslaget til forvaltningsplan for Ramsar-området Hedmarksvidda våtmarkssystem (Endelausmyrene, Brumundsjøen-Harasjømyra og Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservater).

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for Ramsar-området Hedmarksvidda våtmarkssystem. Området omfatter Endelausmyrene naturreservat, Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat og Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat i Ringsaker, Hamar og Løten kommuner.

Formålet med en forvaltningsplan er å trekke opp retningslinjer for forvaltningen slik at verneformålet for reservatet blir ivaretatt. Forslaget til forvaltningsplan inneholder en beskrivelse av området og av de ulike brukerinteressene knyttet til dette. Utkastet inneholder også presiseringer av punktene i verneforskriften samt forslag til bevaringsmål og aktuelle skjøtselstiltak for reservatet.

Forslaget kan leses ved å klikke på det vedlagte dokumentet. Hvis du har merknader til forvaltningsplanen, kan du benytte høringsskjemaet nedenfor. Du kan også sende merknader til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar eller kontakte oss på telefon 62 55 10 00. Siste frist for å komme med merknader er 1. mars 2018.