Forskrift om vernskog i Hedmark - høring


Høringsfrist 15. juni 2018 23:59

Vernskog mot fjellet
Vernskog mot fjellet

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og skogproduksjon i klimautsatte skogområder samt gi vern mot naturskader som skred mv.

Fylkesmannen i Hedmark sender forslag til «Forskrift om vernskog i Hedmark» på høring.

Forskrifta skal erstatte «Bestemmelser om vernskogforvaltning i Hedmark fylke», fastsatt av Fylkeslandbruksstyret i Hedmark den 28. januar 1994.

Hovedtrekkene fra de gamle bestemmelsene er videreført, men det er åpnet for å kunne opprette vernskog i ras, skred og flomutsatte områder.

Forslaget innbærer også at en går fra søknadsplikt til meldeplikt på hogst i vernskogen. Det innebærer at kommunen har tre uker til å behandle meldingen og komme med eventuelle merknader.

Det er ikke foreslått endringer når det gjelder selve vernskoggrensene.

Høringssvar sendes til Fylkesmannen i Hedmark innen 15. juni 2018. Du kan skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor eller sende den til fmhepost@fylkesmannen.no.