Høringer

På denne siden finner du en oversikt over nye og avsluttede høringssaker fra Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen i Hedmark har av og til saker ute på høring. Bakgrunnen for slike høringer er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via epost eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller epost eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
november 2018
11. nov 45 Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga
desember 2018
07. des 49 Opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot
Frist Høring
november 2018
11. nov Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga
desember 2018
07. des Opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot