Hopp til innhold

Kontaktpersoner

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

Katrine Tømmerdal Nordby
Tlf. 62 55 11 37

Bruk av tvang mot personer med psykisk utviklingshemming

Jørn Kroken
Tlf. 62 55 11 42

Tvang i psykisk helsevern

Sissel Helene Bergaust
Tlf. 62 55 13 61