Kurs individuell plan 03.09.15

Bruk av individuell plan skal bidra til at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kurset er sammensatt av gjeldende lovverk, sentrale føringer og egne og andres erfaringer fra arbeid med mennesker med store, sammensatte behov.

Heldagskurset i individuell plan er bygget opp på erfaringer fra Arendal kommune fra 1999 og frem til i dag. Foredragsholder er Arnhild Daasvatn, fungerende avdelingsleder og rehabiliteringsrådgiver i Arendal kommune. Gjennom kursdagen brukes mange ulike eksempler fra egne erfaringer og praksis – og mye videreutvikling har skjedd på bakgrunn av tilbakemeldinger fra et mangfold av mennesker som har koordinator og individuell plan.

Kursdagen inneholder:

  • Kort gjennomgang av juridisk grunnlag for individuell plan
  • Verdigrunnlag for arbeidet med individuell plan
  • Etikk og holdninger – hvordan påvirker dette arbeidet?
  • Kommunikasjon og samhandling – vårt viktigste verktøy som koordinator
  • Koordinatorrollen – hva innebærer den?
  • Krav til ledelse og systemansvar for individuell plan – hvorfor så viktig?
  • Gruppearbeid med egen kommunes organisering av arbeidet med individuell plan – hva gjør vi bra, og hva kan vi forbedre?

Kursavgift: Kr. 250,- pr. deltaker.

Lenke til invitasjon finner du her.  Mer informasjon om innhold i kursdagen finner du her

Foilene som Arnhild Daasvatn brukte ved kurs i individuell plan 03.09.15 finner du her

 


Kontaktpersoner