Fra turnuslege til LIS1

Fra september 2018 vil første kull med leger i spesialisering del 1 (LIS1) starte i kommunene. Det nye utdanningsløpet erstatter turnuslegeordningen.

I 2017 startet avviklingen av den tradisjonelle norske turnustjenesten for leger. Samtidig begynte overgangen til en helt ny spesialistutdanning. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter, som den tidligere turnustjenesten, tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Legene i spesialisering skal nå vurderes etter nasjonale læringsmål, og ikke etter hva de har gjort eller hvor de har utført tjenesten. Det første kullet med LIS1 er ferdige med sykehustjenesten til høsten, og er klare for kommunehelsetjenesten fra 1. september 2018.

Leger som ble tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste etter gammel ordning. De har mulighet til å gjennomføre og få godkjent turnus etter den gamle ordningen fram til 1. mars 2019.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs til LIS 1. Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i akuttmedisin
  • Gruppeveiledning
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1 i kommunehelsetjenesten

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter som LIS 1 har hatt i forbindelse med kurs og gruppeveiledning.

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via Helsedirektoratet sin stillingsportal (lenke).