Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


05.10.2018

Fagdag smittevern og hygiene

13. september arrangerte Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset Innlandet HF fagdag om smittevern og hygiene


04.10.2018

Fagsamling friskliv

Vi inviterer ansatte i kommunene som jobber med friskliv, læring og mestring til samling 12. november


04.10.2018

Tverrsektorielle samarbeidsstrukturer i kommunen

Folkehelseseminar 8. november på Fylkeshuset i Hamar


03.10.2018

Velferdsteknologi og drift

Invitasjon til dagskonferanse – «Velferdsteknologien kommer, men hvordan skape gode løsninger mellom tjeneste og drift".


26.09.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

Hamar er ett av seks steder i Norge hvor det skal arrangeres inspirasjonsdager innenfor mat- og helseomsorg.


25.09.2018

Prosjekter i lindrende behandling

8. november arrangeres det konferanse for tilskuddsmottakere i 2018, prosjekter i lindrende behandling


12.09.2018

Raskere behandling ved alvorlig blodforgiftning etter tilsyn

Pasienter med blodforgiftning får antibiotika raskere nå enn før tilsynet startet, viser gjennomgang av journalene til 132 pasienter.


29.08.2018

Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehager og SFO

Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Hedmark inviterer ansatte i barnehager og SFO til fagdag med tema "'Mat, måltids- og bevegelsesglede" Max 100 deltakere - Først til mølla!


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


31.05.2018

Menneskerettigheter - for personer med demens

Årets demenskonferanse byr på mange spennende innlegg og foredragsholdere


Flere nyheter Få nyhetsvarsel