Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


31.05.2018

Menneskerettigheter - for personer med demens

Årets demenskonferanse byr på mange spennende innlegg og foredragsholdere


08.05.2018

Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og Barnehuset Hamar inviterer i samarbeid med RVTS Øst alle som jobber med barn og unge til 2 dagers gratis konferanse på Hamar Teater – 11. og 12. juni 2018.


04.05.2018

Tilskuddsmidler til ordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

For andre gang i år lyses det ut midler slik at kommunene kan få økonomisk bistand til å ansette psykologer. Det skal fordeles 22,5 millioner over hele landet.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


01.03.2018

Demenskonferansen Innlandet 2018 gjennomført

Vedlagt er presentasjonene fra årets demenskonferanse, som ble arrangert på Lillehammer hotell den 13. og 14. februar, denne gang med 374 deltakere.

Demenskonferansen for Oppland og Hedmark har vært en årlig samling de siste årene, med Fylkesmannen i begge fylkene og Alderspsykiatrisk forskningssenter som arrangør.

 


28.02.2018

Alvorlige tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten

Fylkesmannen behandlet 172 tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten i 2017. 58 saker ble oversendt Statens helsetilsyn. 6 helsepersonell i Hedmark mistet autorisasjonen, og 11 ble gitt en advarsel


22.02.2018

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2018

Kunngjøring av tilskudd til rus og psykisk helsearbeid over Statsbudsjettet 765.60


Flere nyheter Få nyhetsvarsel