Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


19.03.2018

Ett virksomhetsområde legges til Hamar

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark har nå besluttet å legge ett virksomhetsområde med i overkant av 40 av ca. 250 årsverk til Hamar når det nye fylkesmannsembetet i Innlandet starter opp 1. januar 2019.


01.02.2018

Nettverkssamling alkoholloven

Tema vil bl.a omfatte informasjon om gårdssalg og netthandel. Program legges ut så snart det er klart.  Kurset gjelder for ansatte i kommunene i Hedmark og Oppland.

Se påmeldingsskjema og mer informasjon på:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Kurs-og-konferanse/Nettverkssamling-alkoholloven/

 


21.06.2017

Knut Storberget fylkesmann fra 1. januar 2019

Knut Storberget (52) er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann for det sammenslåtte embetet Oppland og Hedmark fra 1. januar 2019.


23.03.2017

Embetet som fylkesmann lyst ut

Stillingen som leder av Fylkesmannsembetet i Oppland og Hedmark er lyst ut.


10.03.2017

Hedmark og Oppland blir ett fylkesmannsembete

Regjeringen har besluttet at fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland slås sammen til et embete fra 1. januar 2019. Det nye embetet skal lokaliseres på ett sted, men hvor er ikke klart.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel