Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Barnehage

Barnehage

Grunnskole og vgs

Grunnskole og vgs

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Kultur for læring

Kultur for læring

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen


14.08.2018

Fagdag om skolemiljø

Tema for dagen er skolens forebyggende arbeid, undersøkelsesfasen, løsninger og tiltak. Spesielle utfordringer som skjult mobbing og nonverbal trakassering.

Frist for påmelding er 15.09.2018.

Deltakelse på fagdagen er gratis, Fylkesmannen dekker dagpakke inkludert lunsj. Påmelding er bindende, de som ikke melder forfall innen 14. oktober vil måtte betale for dagpakken.


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


30.05.2018

informasjon om klager på karakterer

Her finner du informasjon om klager på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.


08.05.2018

Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og Barnehuset Hamar inviterer i samarbeid med RVTS Øst alle som jobber med barn og unge til 2 dagers gratis konferanse på Hamar Teater – 11. og 12. juni 2018.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


16.04.2018

Rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse

Fylkesmannen inviterer til rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse.


12.04.2018

Nyhetsbrev

Katalog over alle skolene i Hedmark og rapport om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er blant sakene i Kultur for læring nyhetsbrev for april.


22.03.2018

Kurs for praksiskandidater 2018/2019

Fylkesmanne i Hedmark tilbyr i samarbeid med Elverum videregående skole (ELVIS) en ny runde med kurs for praksiskandidater.


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel