«Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte»

Dette er en av hovedkonklusjonene i Tilsynsmeldinga fra Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn har nå utgitt Tilsynsmelding for 2017, der tilsynet fra Helsetilsynet og fylkesmennene på sosial-, helse- og barnevernområdet blir presentert. Fylkesmannen i Hedmark har koordinert og ledet det landsomfattende tilsynet med Bufetat og det statlige barnevernsvirksomhetens bistandsplikt til det kommunale barnevernet når det er behov for plassering utenfor hjemmet. Vi kjenner oss godt igjen i konklusjonen fra Helsetilsynet.

Tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet kan leses på Helsetilsynets hjemmesider

Seniorrådgiver Ida Kjerschow Harstad fra Fylkesmannen i Hedmark har vært leder for tilsynet som er gjennomført i Bufetat Region Øst, som omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark. De andre fylkesmannsembetene i regionen har deltatt i tilsynsteamet. Revisjonslederen har også deltatt i tilsynet med NIT (Nasjonalt inntaksteam) i Trondheim, som er en avdeling i Bufetat som vurderer inntak i institusjon ved alvorlige adferdsproblemer.

Også i vår region ble det konkludert med at Bufetat ikke sikrer at barn får medvirke ved behov for tiltak i institusjon som hjelpe- eller omsorgstiltak, eller ved behov for tiltak i institusjon for barn med atferdsvansker. Tilsynsrapporten kan leses her

Ved siden av oppsummering av flere landsomfattende tilsyn inneholder tilsynsmeldingen også enkelte artikler som belyser lovgivningen på området, med bakgrunn i enkelte tilsynssaker som fylkesmennene og Helsetilsynet har behandlet. Den inneholder også statistikkmateriale som viser det omfattende tilsyns- og klagesaksarbeidet som blir utført på sosial-, barnevern- og helseområdet. Det er verdt å merke seg til dels store forskjeller mellom fylkene.