Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


29.08.2018

Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehager og SFO

Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Hedmark inviterer ansatte i barnehager og SFO til fagdag med tema "'Mat, måltids- og bevegelsesglede" Max 100 deltakere - Først til mølla!


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


08.05.2018

Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og Barnehuset Hamar inviterer i samarbeid med RVTS Øst alle som jobber med barn og unge til 2 dagers gratis konferanse på Hamar Teater – 11. og 12. juni 2018.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


08.03.2018

«Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte»

Dette er en av hovedkonklusjonene i Tilsynsmeldinga fra Statens helsetilsyn


29.11.2017

Alle kommuner skal ha akuttberedskap for barnevernet i 2018

Fylkesmannen oppfordrer alle kommuner til å snarlig starte arbeidet med å få til løsninger som sikrer forsvarlig akuttberedskap


13.09.2017

Hvordan samarbeide best mulig til barnets beste?

Fylkesmannen inviterer kommunene i Hedmark til konferanse på Scandic Ringsaker 26. oktober


28.06.2017

Hvordan samarbeide best mulig for barnets beste?

Fagdag for de som jobber med barn og unge i Kongsvinger-regionen 26.10.17


10.03.2017

Ikke alle bekymringsmeldinger til barnevernet følges opp raskt nok

Landsomfattende tilsyn i 2015-2016, også i Hedmark, viser at mange barneverntjenester svikter i behandlingen av bekymringsmeldinger


Flere nyheter Få nyhetsvarsel