Skriftlig tilsyn med Stange kommune som barnehagemyndighet

I brev av 27.04.17 varslet Fylkesmannen tilsyn med Stange kommune som barnehagemyndighet.

Det gjennomføres tilsyn med kommunens plikt til å påse at barnehagen i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8, jf. § 16. Tilsynet er avgrenset til å gjelde hvordan barnehagemyndigheten påser regeletterlevelse av reglene som gjelder pedagogisk bemanning, jf. barnehageloven § 18, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

Det gjennomføres også tilsyn med kommunens behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, jf. barnehageloven §17 og 18, jf. forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Dato:
27. april
Sted:
Stange
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehage

Kontaktpersoner