Søknad om inert deponi på Heggvin


Høringsfrist 30. januar 2018 23:00

Sirkula IKS søker om å avsette et nytt område på eksisterende deponi på Heggvin for inert avfall.

Vi viser til søknaden av 24.11.2017 (se relaterte lenker).

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Hamar kommune fram til 30.1.2018 og på fylkesmannens nettside. Uttalelser til søknaden oversendes via skjemaet nedenfor, på e-post til fmhepost@fylkesmannen.no eller med brev til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.

Hvilket område det gjelder, kan du se i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet):