Tilsyn med opplæringsloven - Vardø kommune

Fylkesmannen har ført tilsyn med Vardø kommune og Vardø skole. Tema for tilsynet var spesialundervisning og skolens arbeid med å planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisningen.

Tilsynet omfattet også skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolen planlegger, gjennomfører og følger opp spesialundervisningen i samsvar med kravene i regelverket.

Tilsynet avdekket regelverksbrudd. Tilsynsrapporten er publisert her.

Dato:
28. februar
Sted:
Vardø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen v/ Christina Zahl
Målgruppe:
Skoleeier og skole

Kontaktpersoner