Tilsyn med opplæringsloven - Hammerfest kommune

Fylkesmannen har ført tilsyn med Hammerfest kommune. Tema for tilsynet har vært skoleeiers forsvarlige system for å vurdere skolenes forvaltningskompetanse når skolene gjør vedtak om avvik fra den ordinære opplæringa.

Det ble funnet 1 lovbrudd i tilsynet. 

Dato:
23. november - 19. januar
Sted:
Hammerfest kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen v/Christina Zahl
Målgruppe:
Skoleeier

Kontaktpersoner