Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Loppa kommune

Fylkesmannen i Finnmark skal føre tilsyn med kommunens etterlevelse av kommunal beredskapsplikt.

Tilsynet utføres med hjemmel i lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.

Dato:
19. juni 09:00 - 15:00
Sted:
Loppa kommune
Ansvarlig:
Beredskapsstaben