Tilsyn med introduksjonsloven - individuell plan, Gamvik kommune

Fylkesmannen har ført tilsyn med Gamvik kommune, introduksjonsprogrammet, med temaet individuell plan.

Det ble avdekket 4 lovbrudd i tilsynet.

Dato:
4. oktober - 29. november
Sted:
Gamvik kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen v/Mirella Rekha Hoel
Målgruppe:
Introduksjonsprogrammet - Gamvik kommune

Kontaktpersoner