Tilsyn med barnehageloven Båtsfjord kommune

Fylkesmannen i Finnmark har gjennomført tilsyn med Båtsfjord kommune som barnehagemyndighet.

Det ble avdekket to lovbrudd i tilsynet.

 

Dato:
15. mars - 23. mai
Sted:
Båtsfjord kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen v/ Anita Jonassen
Målgruppe:
Kommunen v/ barnehagemyndigheten

Kontaktpersoner