Tilsyn med barnehagemyndigheten i Porsanger kommune

29. august 2018 fører vi tilsyn med barnehagemyndigheten i Porsanger kommune. Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager, jamfør §§ 8 og 16 i barnehageloven.

Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Risikovurderinger
  2. Veiledning
  3. Gjennomføring av tilsyn
  4. Reaksjoner og vedtak i tilsyn

Fylkesmannen fant ett lovbrudd i tilsynet.

Dato:
29. august 09:00 - 15:00
Sted:
Porsanger kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen v/Liv Hanne Huru
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten

Kontaktpersoner

Dokumenter