Tilsyn med Nesseby kommune - opplæringsloven

Temaet for tilsynet er skolens arbeid med tilpasset opplæring og tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn.

Det er ikke avdekket lovbrudd i tilsynet. Tilsynsrapport finnes under relaterte dokumenter.

Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn, jf. opplæringsloven § 1-3 og forskrift til opplæringsloven § 3-11.

2. Skoleeieren skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolen oppfyller plikten til tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn, jf. opplæringsloven § 13-10, andre ledd.

Dato:
7. mars
Sted:
Nesseby oppvekstsenter
Ansvarlig:
Katharine Jakola
Målgruppe:
Nesseby oppvekstsenter og skoleeier

Kontaktpersoner